Mijn gegevens
Email:

Wachtwoord:

Automatisch Inloggen

Altius Voetbal Academie
Altius Clubbetaalpas


Neem een clubbetaalpas en krijg
10% extra tegoed gratis!
Verjaardagskalender
Vandaag jarig:
Ouahid Arkhaoui 24
Morgen jarig:
Berat Sezer 6
Clubagenda
Kleding bestellen
v.v. Altius
Accommodatie:
Sportcomplex Berestein
Kininelaantje 6 / 7
1216 BZ   Hilversum

Postadres:
Postbus 1805
1200 BV Hilversum

Telefoon: 035 - 656 17 30
E-mail: secretaris@altius.nl
Fair Play Commissie (FPC)De Fair Play Commissie (=FPC) richt zich op het waarborgen en promoten van alle vormen van Fair Play binnen Altius.

Of het nu gaat om gedrag van individuele spelers, trainers, ouders of van vrijwilligers binnen en buiten het veld, sfeer binnen teams of het algemeen beleid, de FPC probeert sportief gedrag te promoten en waar nodig in te grijpen waar dit in het gedrang is.

Trainers, leiders coördinatoren en vrijwilligers kunnen aan de FPC situaties voorleggen waarbij ze bemiddeling of advies willen.

Voor ouders en spelers geldt dat ze bij geconstateerde problemen of obstakels dit eerst “in de lijn” (met de trainer/leider of anders de coördinator) proberen aan te geven en op te lossen. Wanneer langs deze weg geen afdoende oplossing geboden kan worden of men zijn verontrusting verder wil delen, kan een beroep gedaan worden op de FPC.

De FPC kan d.m.v. gesprekken en bijv. observaties op het veld het probleem onderzoeken, kan bemiddelen en advies geven.

De FPC voert geen sancties en zet geen beleid uit, maar kan hierover wel gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het kader en bestuur. Vanuit het bestuur wordt regelmatig beroep op het FPC gedaan, wanneer zij geconfronteerd wordt met meer ethische vraagstukken.

De FPC richt zich niet alleen op het oplossen van problemen, maar ook op het stimuleren van sportief gedrag. Om (oog voor) sportief spel te stimuleren wordt bij de D , E en F teams bijvoorbeeld binnenkort gewerkt met zgn. blauwe kaarten die de coach/leider aan tegenstanders kan geven tegen wie ze een leuke, sportieve wedstrijd hebben kunnen spelen.

Ook zal regelmatig een eigen lid in het zonnetje gezet worden vanwege zijn of haar sportieve gedrag. Jaarlijks zal op de kampioenenavond een prijs uitgereikt worden aan het sportiefste team van het jaar.
 
De FPC bestaat momenteel uit:

Mark van Vugt
Freek van Gurp
Richard Veerman
Irma de Leeuw

De FPC is bereikbaar via: fairplay@altius.nl
 
 
Zoeken
Altius 1
Vrienden Club van 100
Advertenties
KNVB