Mijn gegevens
Email:

Wachtwoord:

Automatisch Inloggen

Altius Voetbal Academie
Altius Clubbetaalpas


Neem een clubbetaalpas en krijg
10% extra tegoed gratis!
Verjaardagskalender
Vandaag jarig:
Ouahid Arkhaoui 24
Morgen jarig:
Berat Sezer 6
Clubagenda
Kleding bestellen
v.v. Altius
Accommodatie:
Sportcomplex Berestein
Kininelaantje 6 / 7
1216 BZ   Hilversum

Postadres:
Postbus 1805
1200 BV Hilversum

Telefoon: 035 - 656 17 30
E-mail: secretaris@altius.nl
Normen en Waarden binnen v.v. Altius
Normen en waarden bij Altius
                                                               
Inleiding
Altius is inmiddels uitgegroeid tot een grote vereniging. Hoewel mensen binnen Altius doorgaans op een prettige manier met elkaar omgaan, blijft het nodig om aandacht te besteden aan de normen en waarden die binnen Altius gelden.
Altius beschouwt zichzelf als een leuke en sportieve vereniging en wil dit ook graag uitstralen. Dat betekent dat we van alle leden, maar ook van supporters en overige bezoekers verlangen dat ze zich op en rond het voetbalveld sportief gedragen en (de eigendommen van) anderen met respect behandelen.
Om ervoor te zorgen dat alles rond de trainingen, wedstrijden en andere momenten dat wij elkaar in verenigingsverband treffen op een prettige, sportieve en respectvolle wijze verloopt, heeft het Bestuur een aantal gedragsregels opgesteld waaraan iedereen zich dient te houden.
 
Algemene uitgangspunten
 • Wij leven de regels van de KNVB na;
 • Wij maken ons niet schuldig aan ongewenst gedrag zoals fysiek en/of verbaal geweld, discriminatie, onsportiviteit, vernieling, diefstal, etc.;
 • Wij spreken elkaar aan op ongewenst gedrag;
 • Winnen is belangrijk maar sportiviteit en plezier staan bovenaan;
 • Wij respecteren de regels die gelden wat betreft roken en alcoholgebruik, en gooien afval in de afvalbakken;
 • Alcoholische dranken worden alleen geschonken vanaf 16/18 jaar en alleen buiten de tijden dat er jeugdactiviteiten zijn;
 • Wij geven geen publiekelijk commentaar op de wedstrijdleiding;
 • Leden (of hun ouders) zijn bereid vrijwilligerswerk te verrichten;
 • Wij communiceren helder en duidelijk;
 • Leden betalen hun contributie op tijd;
 • Wij erkennen de waarde en het belang van functionarissen en vrijwilligers binnen de vereniging. Zij geven hun tijd en kennis om ervoor te zorgen dat Altius de leukste club van het Gooi is en blijft.
 • Bestuur, begeleiders, trainers, ouders en supporters geven het goede voorbeeld aan de jeugd;
 
Regels voor de spelers
 • Je komt op de afgesproken tijd op de training en de wedstrijden. Voetbal is een teamsport en je laat je teamgenoten niet in de steek. Het is jouw verantwoordelijkheid om te weten waar en hoe laat je wordt verwacht. Als je verhinderd bent, meld je je tijdig af bij de trainer of de leider van het team.
 • De coach bepaalt de opstelling, je gaat hier niet over in discussie vlak voor of tijdens de wedstrijd. Mocht je vragen of opmerkingen hebben over de opstelling bespreek die dan op een ander moment.
 • Tijdens de wedstrijden draag je het officiële Altius tenue.
 • Tijdens de trainingen en wedstrijden volg je de aanwijzingen van de trainer of coach op. Je reageert nooit op commentaar langs de zijlijn. Jouw coach geeft de aanwijzingen en die volg je op. Alle overige commentaar leg je, zonder reactie, naast je neer.
 • Behandel anderen met respect. Gedraag je op het voetbalveld sportief tegenover je medespelers en tegenstanders. Gedraag je correct in woord en gebaar tegen trainers, coaches, scheidsrechters, assistent-scheidsrechters en publiek.
 • Je gaat uit van je eigen normen en waarden. Onsportief gedrag van de tegenstander is nooit een reden om zelf onsportief te zijn.
 • Accepteer de beslissingen van de scheidsrechter.
 • Winnen en verliezen hoort erbij. Dat doe je met respect naar jezelf, je teamgenoten en de tegenstander. Wees trots op een overwinning zonder de tegenpartij af te kraken. Feliciteer je tegenstander als deze de punten pakt. De aanvoerder bedankt de scheidsrechter, de assistenten en de aanvoerder van de tegenpartij.
 • Je wordt geacht bereid te zijn met volledige inzet te spelen voor het team waarin je wordt ingedeeld. Bovendien wordt verwacht dat, als een team eens met een tekort aan spelers zit, je met een ander team meespeelt. Je bent immers niet alleen lid van je eigen team maar op de eerste plaats van Altius.
 • Tijdens trainingen en wedstrijden wordt er alleen gebruik gemaakt van de kleedkamer die is toegewezen, verblijf in ander kleedkamers is verboden. In de kleedkamer en daarbuiten blijf je van andermans spullen af. Roken en alcohol in de kleedkamer zijn ten strengste verboden!
 • Een team dat gebruik heeft gemaakt van een kleedkamer zorgt ervoor dat deze schoon wordt achtergelaten. Rommel gooi je in de afvalbak. Je schoenen maak je schoon bij de zandborstels aan de ingang van de kleedkamers. Je klopt geen schoenen tegen de muur in de kleedkamer uit!
 
Regels voor ouders (en supporters)
 • Bedenk dat kinderen sporten voor hun plezier en niet voor het uwe. Moedig uw kind altijd aan om zich volgens de regels te gedragen.
 • Probeer zoveel mogelijk aanwezig bij de wedstrijden van hun kinderen;
 • Leer uw kind dat sportiviteit net zo belangrijk is als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt. Enthousiasme en aanmoedigingen van ouders/supporters langs de lijn zien en horen we natuurlijk graag, maar Altius hecht er belang aan dat ook dit altijd gebeurt met respect voor de spelers, leiders, tegenstanders en scheidsrechters.
 • Lever geen publiekelijk commentaar op beslissingen van de scheidsrechter en/of grensrechter en behandel de tegenstander met respect.
 • Val uw kind niet af als het een fout gemaakt heeft of de wedstrijd verloren heeft.
 • Het geven van speltechnische aanwijzingen is uitsluitend voorbehouden aan de coach.
 • Ouders bevinden zich tijdens de wedstrijden en trainingen buiten het speelveld.
 
 
Regels voor trainers/leiders/coaches
 • Vervul een voorbeeldfunctie in gedrag, enthousiasme en sportiviteit en train/coach altijd op een positieve manier;
 • Wees redelijk in de eisen die u stelt aan de spelers. Bedenk dat jongeren in eerste instantie voor hun plezier spelen en iets willen leren;
 • Blijf op de hoogte van de beginselen van goede en bij kinderen passende training/coaching.
 • Leer de spelers zich te houden aan gemaakte afspraken;
 • Gebruik passend taalgebruik en maak spelers niet belachelijk bij fouten of verlies van een wedstrijd.
 • Leer de spelers dat sportiviteit net zo belangrijk is als winnen, zodat het resultaat van elke wedstrijd geaccepteerd wordt.
 • Leer de spelers respect voor medespelers, tegenstanders en scheidsrechter en geef daarin het goede voorbeeld;
 • Trek geen spelers voor ten opzichte van andere spelers.
 
Sanctiebeleid
Naast de straffen die door de KNVB kunnen worden opgelegd, heeft ook Altius de mogelijkheid tot het opleggen van sancties wanneer (ouders van) leden of anderen zich niet aan de gedragsregels houden.
Voorbeelden van sancties zijn:
 • Waarschuwing
 • Schorsing in uitvoering van functies of activiteiten;
 • Royement.
De straf wordt per geval bepaald door het bestuur. Van ernstige misdragingen (bv. diefstal) wordt aangifte gedaan bij de politie.
 
Tot slot
Deze regels lijken misschien op papier heel streng. Maar in de praktijk komt het er op neer dat iedereen die zich een beetje normaal gedraagt in een prettige en ontspannen sfeer bij Altius terecht kan en dat als iedereen zich aan de gedragsregels houdt, Altius de leukste club van het Gooi met ambitie blijft.
 
                                                                                                                         Hilversum, oktober 2013
 
Zoeken
Altius 1
Vrienden Club van 100
Advertenties
KNVB